Talentstatus junioren

Topsport Talentscholen hebben van het Ministerie van OCW een licentie gekregen die deze scholen het exclusieve recht geeft om af te wijken van de normale onderwijs-regelgeving. Van dit recht kan gebruik gemaakt worden door sporttalenten die een topsportstatus of een talentstatus hebben. Deze sportstatussen worden verstrekt op basis van afgesproken prestatienormen tussen de betreffende sportbond en NOC*NSF.

Talentstatussen:

IT - status: (status voor een talent op internationaal niveau)

NT - status: (status voor een talent op nationaal niveau)

Belofte: (status voor talenten waarvan de verwachting is dat ze binnen korte tijd gezien zullen worden als (inter-) nationale toptalenten)

Sporttalenten aan wie één van deze officiële statussen is toegekend, kunnen, indien nodig, gebruik maken van de faciliteiten waarover de Topsport Talentschool mag beschikken. Dat betekent niet, dat sporttalenten die (nog) niet over een officiële status beschikken, verstoken blijven van medewerking in hun ontwikkeling. Waar mogelijk zal de Topsport Talentschool deze sporttalenten onderwijskundig ondersteunen bij hun ontwikkeling naar een officiële status.

Indien Badminton Nederland oordeelt dat een sporttalent onvoldoende progressie maakt of onvoldoende presteert, kan zij de Topsportstatus of de Talentstatus intrekken of niet verlengen na een periode van een half jaar. Vanaf dat moment dient de leerling het reguliere onderwijsprogramma te volgen, waarbij een reeds geeffectueerde ontheffing van kracht blijft, evenals een eventueel reeds lopende spreiding van het eindexamen.

Badminton Nederland heeft in overleg met NOC*NSF de eisen om een talenstatus te verkrijgen aangepast. Via onderstaande link vind je de voorwaarden/eisen die gelden om als jeugdtalent in aanmerking te komen voor een talentstatus van NOC*NSF.

Formulier Talentstatus deel 1

Formulier Talentstatus deel 2

Formulier Talentstatus deel 3 

 

 

e-max.it: your social media marketing partner

tekst-onderlogos1NOC onderlogosBWF onderlogosNedLot SMALL landscape RGB 106 77BE onderlogosfz forza 106 77